• Domov
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  (v nadaljnjem besedilu: Uredba).

Novela Uredbe bo pomenila dokončni prenos v pravni red RS (prenovljene) Direktive (EU) 2019/1024 o odprtih podatkih. Neposredno pravno podlago za pripravo predstavlja novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (predlog ZDIJZ-G), ki je v postopku sprejema v Državnem zboru in katere izključni namen je zagotoviti prenos Direktive EU 2019/1024.  Uredbo je potrebno uskladiti v roku enega meseca od uveljavitve zakona. Eden od glavnih ciljev Direktive 2019/1024/EU je omogočiti enostavno ponovno uporabo t.i. naborov podatkov velike vrednosti.

Gre za podatkovne zbirke, ki imajo še posebej visoko vrednost za gospodarstvo in družbo: 1. geoprostorski podatki, 2. opazovanje Zemlje in okolje, 3. meteorološki podatki, 4. statistika, 5. družbe in lastništvo družb ter 6. mobilnost. V skladu z direktivo morajo biti nabori podatkov velike vrednosti na voljo za ponovno uporabo enostavno in brez zaračunavanja cene za podatke. Uredba tako določa seznam podatkovnih zbirk, ki bodo predstavljale nabore podatkov velike vrednosti.

Vljudno vas prosimo, da osnutek Uredbe pregledate na povezavi TUKAJ in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do četrtka, 22. 9. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: