• Domov
  • O premestitvah in napredovanjih uradnikov v občinski upravi v nazive

Dne 14. 10. 2022 je SOS organizirala izobraževanje z naslovom Premestitve in napredovanje uradnikov v občinski upravi v nazive. Na izobraževanju je predavateljica Štefka Korade Purg predstavila naslednje teme:

  • Predstavitev vsebine ZJU
  • Uradniška in strokovno tehnična delovna mesta
  • Nazivi (pregled, imenovanje v naziv, izguba naziva)
  • Premestitev (ureditev v ZJU, pravila in pogoji, trajna in začasna premestitev
  • Napredovanje uradnikov v višji naziv (pogoji, roki)

Nekaj odzivov udeležencev:

“Pohvala gre predavateljici, ker zakonodajo podkrepi s primeri iz prakse in ne bere samo členov zakona…”

“Pohvale predavateljici za nazorno predstavitev teme seminarja.”

“Res strokovna predavateljica, pozna tudi prakso, ni zgolj teoretik.”

“Pohvala ga . Korade Purg za strokovnost, pomoč in odzivnost enako SOS in str. sodelavcem za organizacijo.”