• Domov
  • Priročnik za pripravo občinskih proračunov 2023 in 2023

Ministrstvo za Finance je na spletni strani https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/ objavilo priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024.

V dopisu Ministrstva za finance, ki se v celoti nahaja tukaj, navajajo,  da sicer v letošnjem priročniku za pripravo proračunov občin ni bistvenih novosti. Na nekaterih mestih navajajo aktivne povezave do spletnih in objavljenih dokumentov (obrazložitev programske klasifikacije izdatkov, Navodila za pripravo proračuna poračuna v aplikaciji APPrA-O, Metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih, Pogosta vprašanja pri urejanju podatkov v NRP), ki lahko pripomorejo h kvalitetnejši pripravi proračuna.

V dopisu Ministrstvo za finance prav tako izpostavljea usmeritev št. 4101-19/2021/2 z dne 28. 6. 2022 v zvezi s predložitvijo predloga proračuna 2023 (2024) obstoječim občinskim svetom občin. Usmeritev je bila posredovana vsem občinam in je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance.

 

Proračunski priročnik z vsemi prilogami je objavljen na Portalu GOV.si: https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin

 


Nazadnje posodobljeno: