• Domov
  • Uredba o spremembah uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Ministrstvo za okolje in prostor je v medresorsko obravnavo posredovalo Uredbo o spremembah uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Glavni namen spremembe uredbe je odprava kršitev, ki jih Sloveniji očita Evropska komisija. Sprememba uredbe določa, da mejna vrednost velja na izpustu odpadne vode. Sprememba zagotavlja tudi, da so izjeme v primeru mešanja industrijske odpadne vode s komunalnimi, padavinskimi ali drugimi industrijskimi odpadnimi vodami možne le ob zagotavljanju enakega varstva okolja kot celote in če to ne vodi k večjemu onesnaženju okolja. Dodatno se zaradi izpolnjevanja obveznosti iz Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah in ob pogoju, da je zagotovljeno enako varstvo okolja kot celote in če to ne vodi k večjemu onesnaženju okolja, s spremembo uredbe omogoča upoštevanje učinka čiščenja čistilne naprave pri odvajanju industrijske odpadne vode v kanalizacijo. Istočasno se sanira neskladnost z zakonom, ki ureja okolje, tako, da se izjeme iz sedanjega tretjega oziroma četrtega odstavka 12. člena uredbe črtajo. Gre namreč za neskladne določbe, predmetno besedilo pa je tudi terminološko gledano nedosledno in posledično nejasno.

Vabimo vas, da predlog uredbe pregledate in podate nanjo pripombe do 17. 10. 2022 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

 


Nazadnje posodobljeno: