• Domov
  • Vlada in občine našle skupen jezik pri višini povprečnine za naslednji dve leti

Ljubljana, 20. 10. 2022 –V prostorih Ministrstva za finance je potekal tretji sestanek na temo povprečnine. Iz prvotnega izhodišča Ministrstva za finance 639,99 € na prebivalca občine je bil danes dosežen premik na predlaganih 700 € v letih 2023 in 2024.

Vlada je prisluhnila občinam glede rasti cen in financiranja zakonsko določenih nalog, ki jih občine opravljajo. Občine pa so razumele omejitve države glede na trenutne razmere. Po zbližanju stališč so občine z dogovorom zadovoljne. Pogajalci v imenu Skupnosti občin Slovenije Jasna Gabrič, Peter Misja, Saša Arsenovič in Jasmina Vidmar, so izrazili zadovoljstvo z doseženim zneskom, še posebej, ker so bila pogajanja trda in dolgotrajna. Pogajalci s strani drugih združenj so bili še Gregor Macedoni, Marko Diaci, Robert Smrdelj, aktivno pa se je vključil tudi Zoran Jankovič.

Pogajalci so danes sicer parafirali dogovor, za uraden podpis Dogovora o višini povprečnine za leti 2023 in 2024 pa bo potrebno pridobiti še potrditev predsedstva SOS (in vodstev ostalih asociacij), ter Vlade RS.


Nazadnje posodobljeno: