• Domov
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

S strani Ministrstva za pravosodje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Celoten predlog zakona se nahaja ta tej povezavi

Glavni cilji predlaganega zakona so:

 • odpravo ustavne neskladnosti določb ZFPPIPP, ki jih je ugotovilo US,
 • povečanje učinkovitosti postopkov zaradi insolventnosti z dopolnitvijo in zaostritvijo pravil, ki določajo obveznosti poslovodstva ob nastopu insolventnosti (in grozeče insolventnosti),
 • uvedbo možnosti izrednega pravnega sredstva – revizije zoper nekatere odločitve v stečajnem postopku,
 • vzpostavitev možnosti za prestrukturiranje terjatev v okviru postopka prisilne poravnave tudi v primerih, ko dolžnik še ni postal insolventen, pa mu le ta že grozi,
 • prilagoditev drugih pravil z namenom celovite implementacije Direktive o prestrukturiranju in insolventnosti,
 • spremembo postopka poenostavljene prisilne poravnave v smeri večjega nadzora glede prijavljenih terjatev in izboljšanja procesnega položaja upnika,
 • razširitev možnosti posebnih pravil finančne reorganizacije v okviru postopka prisilne poravnave za vse kapitalske družbe,
 • izboljšanje poplačila upnikov v stečajnem postopku in zagotovitev večje preglednosti prodaj v stečajem postopku,
 • zboljšanje položaja delavcev v postopkih prestrukturiranja kot tudi v stečajnem postopku,
 • učinkovitejše vodenje disciplinskih postopkov zoper upravitelje in upoštevanje novejše prakse Evropskega sodišča za človekove pravice v primerih odvzema dovoljenja upraviteljem.

Predloge in propombe posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 5. januarja 2023.