• Domov
  • Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki obravnava naslednje:

  • OBMOČJA PREDNOSTNEGA UMEŠČANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
  • PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN DOVOLJEVANJE (posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja OVE, posebnosti celovite presoje vplivov na okolje, posebnosti presoje vplivov na okolje, kakovost dokumentacije, drugi ukrepi)
  • DOPUSTNA SPREMLJAJOČA RABA (spremembe in dopolnitve v povezavi z zakonom o cestah,  zakonom o vodah, zakonom o rudarstvu, zakonom o kmetijskih zemljiščih, zakonom o varstvu okolja, zakonom o gozdovih)
  • PRIKLJUČITEV NA ELEKTROENERGETKI SISTEM
  • DRUGE DOLOČBE (splošne, inšpekcijske in kazenske določbe)

Vabljeni k vpogledu predloga tukaj. Tistim, ki ste poslali pripombe že v javni obravnavi se zahvaljujemo. Preostale morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje nam lahko posredujete v OBRAZCU najpozneje do srede, 7. 12. 2022, na ana.plavcak@skupnostobcin.si