• Domov
  • Uredba o pitni vodi v javni razpravi

Obveščamo vas, da je Uredba o pitni vodi v javni razpravi. Uredba v skladu z Direktivo EU 2020/2184 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 435 z dne 13. 12. 2020), določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja pitne vode, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in skladna. Uredba določa tudi spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo, obveznosti upravljavca vodovoda, postopek za izdajo dovoljenj za odstopanja od mejnih vrednosti kemijskih parametrov, oceno ravni vodnih izgub, ukrepe za izboljšanje dostopa do pitne vode in pristojna organa za izvajanje nadzora nad izvajanjem te uredbe.

Vljudno vas prosimo, da uredbo pregledate in nam najkasneje do 9. 12. 2022 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete vaše pripombe in predloge.