• Domov
  • Uredba o spremembah uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva.

S spremembo uredbe se jasneje določa, da je do sofinanciranja po tej uredbi lahko upravičen tudi odkup odbitne franšize v primerih, ko je odbitna franšiza višja od 15 odstotkov zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodu na posamezni zavarovani površini. Odkup odbitne franšize ki je manjše ali enako 15 odstotkom zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodu na posamezni zavarovani površini se po tej uredbi ne sofinancira.

Uredbo lahko preberete na povezavi TUKAJ.
Pripombe, vprašanja ali komentarje prosim pošljite na naslov: neza.jager@skupnostobcin.si do srede 30. 11. 2022 do 12.00!