Sestanek delovnih teles SOS, ZOS in ZMOS glede sistemskih priporočil za ureditev sistema NUSZ

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije so v sredo, 24.8.2016, organizirala skupno sejo delovnih skupin, komisij in odborov SOS, ZOS in ZMOS z namenom oblikovanja skupnega stališča v zvezi s predlogi sistemskih priporočil za ureditev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Seje se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day

Sestanek v zvezi z migracijsko politiko in zakonu o organiziranosti in delu v policiji

Skupna seja SOS, ZMOS, ZOS v zvezi z NUSZ

Sestanek v zvezi z vpisom pravice do pitne vode v ustavo

Sestanek v zvezi z zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov

Začetek pogajanj za povprečnino 2017 in 2018

Sestanek na MOP v zvezi z NUSZ

12. seja Predsedstva SOS

Kako izračunati zmanjšanje CO2 in prihranke energije z ZeJN

Sestanek v zvezi z uredbo o pitni vodi

NAPOVED v okviru MOS razprava o pametnih mestih in skupnostih

Dan transparentnosti in odprtih podatkov za občine