fop

Festival odprtih podatkov javnega sektorja

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je 24. oktobra 2016, v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo pripravilo Festival odprtih podatkov javnega sektorja (FOP). Festivala so se udeležili tudi številni predstavniki lokalnih skupnosti, med njimi članice in člani delovne skupine SOS za odprte podatke. Festival je bil sestavljen iz dveh sklopov, prvi…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Vabilo na zaključek in tiskovno konferenco projekta "Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce"

Strokovna delavnica »Energijska prenova javnih stavb – od obvez do uspešne izvedbe«

Konferenca "Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami"

Vpliv sprememb in izhodišč na področju javnih financ za občine

Delavnica o obveznostih občin ZEKom-1 kot investitorjem v GJI

How can citizen's crowdsourcing foster democracy in Europe?

Posvet Javno financiranje programov nevladnih organizacij na lokalni ravni

Zeleni in dostopni turizem, konferenca v Splitu

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest in odškodninska odgovornost na javnih cestah

LIFE delavnica za lokalne skupnosti

Konferenca Green Mobility

Nacionalni posvet: prostorska ureditev območij, kjer živijo Romi v Republiki Sloveniji

27. Posvet Poslovanje z nepremičninami

Infrastruktura za alternativna goriva v Sloveniji