Zakon o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je objavljen predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Zakon bo urejal dejavnost dolgotrajne oskrbe, naloge Republike Slovenije in občin v sistemu dolgotrajne oskrbe, obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, postopek ugotavljanja in način uresničevanja pravic iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo,…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Predstavitev nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti

4. seja komisije SOS za e-poslovanje

Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih

28. Posvet Poslovanje z nepremičninami

Podelitev koncesije in “in house” naročila

Aktualna praksa Državne revizijske komisije

Mednarodna konferenca Smart towns