Sestanek s predsednikom Državnega zbora na temo pravice do pitne vode v ustavi

Predstavnika Skupnosti občin Slovenije Leo Kremžar in Jasmina Vidmar sta se v imenu SOS udeležita sestanka s predsednikom Državnega zbora, dr. Milanom Brglezom in poslancem SMC Mitjo Horvatom, članoma Ustavne komisije. Predstavnikom Državnega zbora je bilo predstavljeno stališče občin, ki samemu vpisu pravice do pitne vode v ustavo ne nasprotujejo,…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Vabilo na srečanje Partnerstva za zeleno gospodarstvo

Posvet "Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo"

Posvet Izobraževanje odraslih v moji občini

Aktualna vprašanja ZJN-3

Posvet glede Sistemskih priporočil za ureditev sistema za NUSZ

Seminarja v Ljubljani in v Celju "Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah"

Konferenca "Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami"