Problematika v zvezi z odpiranjem šol – prevozi otrok v šolo

Skupnost občin Slovenije vas želi seznaniti, da je glede na nastalo problematiko z odpiranjem šol in predvsem z organiziranjem brezplačnega prevoza otrok v šolo ob upoštevanju priporočil NIJZ, na pristojne državne organe (Vlada RS, MIZŠ, MJU, NIJZ) posredovala več pozivov po razrešitvi zadeve. Dejstvo je, da če bodo priporočila in…

Vse novice >

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

Webinar: Pogrebna in pokopališka dejavnost

Urejanje javnega prostora po meri pešcev in kolesarjev

Webinar za občine: Pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišče

Kako pravilno vzpostavimo in izvajamo videonadzor v skladu z GDPR in ZVOP-1

Zbiramo dobre prakse občin