Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? TEDENSKE NOVICE SOS SPONZORJI >

Načrtovanje, urejanje in upravljanje gorsko-kolesarskih poti

Nomotehnika in oblikovanje splošnih aktov v občinah

Ocenjevanje in podajanje ocen redne delovne uspešnosti ter napredovanja javnih uslužbencev

Ključne novosti Zakona o urejanju prostora

Sistem načrtovanja in dovoljevanja posegov v prostor na občinski ravni s poudarkom na odloku o urejenosti naselij in krajine ter priglasitvi