Sestanek Delovne skupine za boljše črpanje EU sredstev v Grosupljem

V torek, 13. marca 2018, je v Družbenem domu Grosuplje potekal sestanek delovne skupine Skupnosti občin Slovenije za črpanje EU sredstev. Povabilu na sestanek sta se odzvala direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter vodja Predstavništva Evropske komisije…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine

Vabilo na seminar - URBANE POPLAVE - Prilagajanje podnebnim spremembam

Posvet "Obveznosti občin za zagotavljanje podatkov podrobne namenske rabe prostora, pristojnosti in obveznosti občin po ZMVN-1 in ZEN-A ter zakonito in kakovostno izvajanje NUSZ"

Šola izvršbe in novosti, ki jih v postopek prinaša novela ZIZ-L

Posvet "Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih"