Obvezna elektronska oddaja ponudb po 1.4.2018 in vabilo na seminar

Skladno z določilom 118. člena ZJN-3 bo s 1.4.2018 obvezna elektronska oddaja ponudb. Obveznost elektronske oddaje ponudb velja za javna naročila, katerih obvestilo o naročilu bo poslano na Portal javnih naročil po 1.4.2018. Način elektronske oddaje ponudb se lahko zagotavlja preko različnih aplikacij, bo pa Ministrstvo za javno upravo dne…

Občine

Zakaj je dobro biti član SOS? SPONZORJI >

Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine

Vabilo na seminar - URBANE POPLAVE - Prilagajanje podnebnim spremembam

Posvet "Obveznosti občin za zagotavljanje podatkov podrobne namenske rabe prostora, pristojnosti in obveznosti občin po ZMVN-1 in ZEN-A ter zakonito in kakovostno izvajanje NUSZ"

Vabilo na posvet - Nacionalni forum zelenega gospodarstva 2018

Onkraj zelenega javnega naročanja - ničenergijske, prehransko samozadostne javne zgradbe

Šola izvršbe in novosti, ki jih v postopek prinaša novela ZIZ-L

Elektronska oddaja ponudbe

Posvet "Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih"