• Domov
  • Dobava zemeljskega plina ter ELKO za obdobje 3 let

Povabilo in razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let najdete tukaj:

SOS EN – OG 01 2016

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 28.1.2016 pod številko je JN642/2016 in v Uradnem listu EU, z dne 29.1.2016, Dokument 2016/S 020-031169.

SPREMEMBA IN POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik objavlja spremembo in popravek razpisne dokumentacije, katero najdete tukaj:

Sprememba RS SOS EN – OG 01 2016_Navodila in razpisna dokumentacija_ SOS EN -OG 01 2016 -PREČIŠČENO

Objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 29. 2. 2016 pod oznako naročila JN1404/2016 in v Uradnem listu EU, z dne 2.3.2016, Dokument 2016/S 043-070460.

Prosimo ponudnike, da pri pripravi ponudbe upoštevate spremembo in popravek. 


Nazadnje posodobljeno: