četrtek 4.10.2018 do 5.10.2018

Ljubljana, Slovenija
Dogodek je brezplačen

Presoje vplivov na okolje za programe, plane in projekte preprečujejo okoljske škode in so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, čistega zraka, zmanjševanja hrupa, zdravja prebivalcev, ohranjanja tal, ugodnega stanja voda, varstva pred poplavami, ohranjanja krajinskih značuilnosti in varovanja kulturne dediščine v Sloveniji.

Ministrstvo za okolje in prostor bo izvedlo dva dogodka:

4. oktobra 2018 – CPVO in Seveso/tveganje za obvladovanje večjih nesreč >>Vabilo_program<<

SOS priporoča udeležbo  predvsem odločevalcem in stroki iz oddelkov za okolje in prostor v občinah s seveso objekti (Seveso register – ARSO)

5. oktobra 2018 – praktični, zanimivi primeri CPVO iz Slovenije in tujine (dr. Maria Partidario)  >>Vabilo_program<<

SOS priporoča udeležbo vsem, ki so sodelovali v predhodnih usposabljanjih in procesih priprave Priročnika za učinkovito vključevanje celovite presoje vplivov na okolje v pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. (PPT predstavitev Priročnika. z lanskega dogodka)

Udeležba je brezplačna, število mest pa omejeno.


Nazadnje posodobljeno: