• Domov
  • Dogodki
  • Posveta o: s-IDAS ter predstavitev predloga ZDSMA

četrtek 30.11.2017 ob 9:00 do 16:00

Ministrstvo za kulturo, Center, Ljubljana, Slovenija
Dogodek je brezplačen

Posvetovanje o elektronski identifikaciji (e-IDAS)

UREDBA (EU) št. 910/2014 evropskega parlamenta in sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (Uredba eIDAS)) vnaša na notranji trg EU enotno regulacijo obstoječih storitev zaupanja (izdajanje potrdil za e-podpis, e-žig, avtentikacijo spletišč, etc.) ter enotno čezmejno priznavanje sredstev elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev javnega sektorja.

Ker uredba ureja področje, ki ga je na nacionalni ravni do sedaj urejal Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, katerega del je s tem postal neveljaven, Ministrstvo za javno upravo pripravlja nov zakon, ki bo na nacionalni ravni nadomestil obstoječega ter uredil omenjena področja.

V ta namen Ministrstvo za javno upravo organizira javni posvet, kjer bo predstavilo okvir in dileme, ki smo jih identificirali pri ureditvi in pripravi novega zakona, predvsem pa problematiko ureditve področja elektronske identifikacije.

Posvet bo potekal na Ministrstvu za kulturo, dne 30.11.2017 od 9.00 do 12.00 ure.

VABILO

Javni posvet za predstavitev predloga ZDSMA

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je pripravilo osnutek predloga Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki je od 20. novembra 2017 naprej v javni obravnavi.

Zakon (ZDSMA) ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja za vse uporabnike, še zlasti za ranljive skupine.

V pravni red Republike Slovenije se prenaša Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja.

Informacija o javni obravnavi ZDSMA, kakor tudi osnutek predloga, je dostopno na http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/javne_objave_predlogi/.

Zainteresirano javnost pozivamo, naj svoje morebitne pripombe in predloge na ta zakonski osnutek poda v 30 dneh od te objave, in sicer do 20. decembra 2017.

Ob tem vas tudi vabimo na javni posvet v zvezi z osnutkom predloga ZDSMA, ki bo potekal v četrtek, 30. novembra 2017 od 14.00 do predvidoma 16.00 ure na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10,Ljubljana. Prosimo vas, da udeležbo na posvetu potrdite najkasneje do 28. novembra 2017 na elektronski
naslov zorica.zaklan(at)gov.si.

VABILO

Podrobnosti v zvezi s postopkom in predlogom zakona so dostopni na: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/javne_objave_predlogi/

VIR: http://www.mju.gov.si/si/


Nazadnje posodobljeno: