• Domov
  • Dogodki
  • 2. seja delovne skupine SOS za urejanje vodnih površin – tema: kopalne vode

Sreda 3.2.2021 ob 10:00 do 13:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

V času omejitev zaradi epidemije bo  2. seja delovne skupine za urejanje vodnih površin potekala na daljavo. Seja bo potekala v sredo 3. februarja 2021 od 10.00 do predvidoma 12.00 ure.

Članice in člani delovne skupine in vabljeni gostje se bodo na seji osredotočili na eno vsebinsko temo. Občina Kidričevo si želi na območju EUP PL57 v Gramoznici Pletarje urediti območje kopalnih voda. Na SOS so se obrnili z vprašanjem, ali naj gredo v postopek za pridobitev statusa kopalne vode ali ne, saj so s tem povezani tudi določeni stroški. Zanima jih mnenje in izkušnje ostalih članic in članov delovne skupine in vabljenih strokovnjakov. Ali potrebujejo izdelavo podrobnejšega načrta upravljanja voda, morebitnih drugih strokovnih podlag, študij, elaboratov, meritev, vzorčenj, načrtov, itd., kar bi lahko zahtevali deležniki v postopku.
Predlagan dnevni red je sledeč:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje

2. Predstavitev vabljenih gostov (od kod prihajajo, kakšne so njihove pristojnosti in kje prepoznavajo sinergije za sodelovanje z delovno skupino pri izzivih, ki so predstavljeni v zapisniku 1. seje.)

3. Predstavitev stanja Gramoznice Pletarje in razvojnih načrtov in želja Občine Kidričevo povezanih s kopanjem v gramoznici

4. Razprava sodelujočih na temo kopalnih voda

5. Razno

Občine članice SOS, ki jih zanima udeležba in nimajo imenovanih predstavnikov v delovni skupini se seje lahko udeležijo po predhodnem dogovoru s Sekretariatom SOS, kontaktna oseba: sasa.kek@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: