Petek 29.5.2015 ob 12:00 do 12:00

Mestna občina Velenje, Velenje, Slovenija

Obveščamo vas, da bo 2. seja Predsedstva SOS potekala 29.5.2015, s pričetkom ob 10.00 uri v sejni dvorani MO Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Predsedstvo SOS bo razpravljalo o osnutku sistema odpisa dolga, o zniževanju stroškov  za občine ter o institutu odpoklica župana.