Sreda 13.1.2021 ob 9:00 do 12:30

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Uspešna digitalna preobrazba pametnih mest in skupnosti ni mogoča brez partnerskega sodelovanja na vseh ravneh – od države, lokalnih skupnosti – do ponudnikov digitalnih rešitev in storitev, zato na tem področju prednjačijo tiste družbe, ki se znajo poenotiti za doseganje skupnega cilja.

V duhu pospešene digitalizacije, si države EU prizadevajo postati pametne in iščejo rešitve, kako bi presegle izzive. Ker gre pri tem za veliko več kot le tehnološke ovire, bo na letošnji konferenci govora o strateških in organizacijskih pristopih, zagotavljanju kompetenc ljudi, ki skupaj s tehnološkimi, tvorijo pogoje za digitalno preobrazbo pametnih skupnosti v smeri izkoriščanja priložnosti digitalne ekonomije. Rdeča nit konference bo ustvarjanje pogojev za digitalno ekonomijo, primeri dobrih praks in umestitev v evropske razvojne projekte in priložnosti za financiranja. Na okrogli mizi bodo mnenja soočili predstavniki deležnikov, ki soustvarjajo pametno družbo.

Konferenca je namenjena predstavnikom slovenskih lokalnih skupnosti, razvojnim agencijam, organizacijam, ki se ukvarjajo z rešitvami in storitvami za pametna mesta in skupnosti, državne uprave ter vsem partnerjem pri razvoju pametnih mest in skupnosti.

PRIJAVA NA KONFERENCO

Vabilo na 2nd Southeast Europe Smart Society Conference

Zadnji rok za prijavo je 11. 1. 2021.

Skupnost občin Slovenije je soorganizatorica dogodka ob IKT horizontalni mreži, Združenju za informatiko pri GZS. Država partnerica dogodka je Romunija.