četrtek 10.12.2015 ob 9:30 do 1:30

43 Glavna cesta, Naklo, Slovenija

V četrtek, 10. decembra 2015, s pričetkom ob 9.30 uri, bo v občini Naklo (Pizzerija Bolero, Glavna cesta 43, 4202 Naklo) potekala 7. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije.

Županje in župani bodo na seji obravnavali oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja in (ne)ustreznost pristopa k poračunom, sistem dolgotrajne oskrbe ter dogovor o nadaljnjih korakih SOS v zvezi s sprejetim ZIPRS1617.