• Domov
  • Dogodki
  • Cene komunalnih storitev – Primerjalna analiza kot strokovna podlaga za določanje cen

četrtek 7.4.2016 ob 10:00 do 1:00

4 Šubičeva ulica, Ljubljana 1000, Slovenija

Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Inštitut za javne službe vas vabimo na posvet z naslovom CENE KOMUNALNIH STORITEV – PRIMERJALNA ANALIZA KOT STROKOVNA PODLAGA ZA DOLOČANJE CENki bo potekal v četrtek, 7. aprila 2016 ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in oddelkov za gospodarske javne službe in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s cenami komunalnih storitev.

Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z interesnimi združenji občin izvaja projektno nalogo Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Temeljni namen projektne naloge je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja komunalnih storitev za posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih cen. Primerjalna analiza, ki jo izvaja Inštitut za javne službe je zaključena za leto 2013, v teku je analiza za leto 2014. Na posvetu bomo predstavili, kakšne podatke nam nudi primerjalna analiza in kako jih lahko občine uporabijo kot orodje pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja komunalnih storitev in določanju upravičenih cen storitev.

V priponki sporočila vam posredujemo vabilo in prijavnico na dogodek. Prijave bomo zbirali na naslovu metka.lasic@skupnostobcin.si, do torka, 5. aprila 2016.

Vabilo in prijavnica