Ponedeljek 8.3.2021 ob 10:00 do 12:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Vabilo na delavnico OPSI

Odprti podatki – za dodatne točke projektov pametnih mest

V ponedeljek 8.3. 2021 ob 10.00 uri v okolju Zoom

 

Spoštovane, spoštovani,

Skupnost občin Slovenije vas v okviru 4P DIH vabi na delavnico, kjer se bodo občine seznanile z nacionalnim portalom odprtih podatkov Slovenije – OPSI in postopkom objave evidenc in zbirk na portalu. V razpisu PMIS je namreč eden izmed kriterijev oz. možnosti pridobitve dodatnih točk na razpisu tudi objava evidenc in zbirk na nacionalnem portalu odprtih podatkov – OPSI. Vsebine bodo predstavili strokovnjaki Ministrstva za javno upravo.

Gre za merilo za izbor projektov št. 1.5. Odpiranje obstoječih podatkovnih zbirk na strojno berljiv način, kjer lahko projekti pridobijo 6 točk, če rešitve uporabljajo vsaj 8 obstoječih podatkovnih zbirk objavljenih na portalu OPSI, ki so vsebinsko povezane s prijavljeno vsebino projekta in se vse uporabljajo pri vsakem od konzorcijskih partnerjev.  Za objavljene zbirke podatkov se štejejo vse zbirke, ki so objavljene, s strani konzorcijskih partnerjev na portalu OPSI, do oddaje vloge na javni razpis. 3 točke lahko dobijo projekti, če rešitve uporabljajo vsaj 4 obstoječe podatkovne zbirke, objavljene na portalu OPSI, ki so vsebinsko povezane s prijavljeno vsebino projekta, vsaka od teh zbirk pa se uporablja pri vsaj 50 % konzorcijskih partnerjev.

Odpiranje podatkov pa ne prinaša le točk na razpisu, temveč je to zakonska določba v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je podrobneje urejena Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Predviden program:

  1. Splošni del: Predstavitev portala OPSI in pomena odpiranja podatkov
  2. Praktični del: Postopek objave evidenc in zbirk na portalu
  3. Posvetovalni del: Razprava in pomoč pri izbiri evidenc in zbirk za objavo

Gradivo: https://podatki.gov.si/posredovanje-podatkov

Vabilo: Vabilo na delavnico OPSI 

Prvi in drugi del bomo sneman in video zapis bo objavljen na spletni strani SOS.

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: