• Domov
  • Dogodki
  • Delavnica – razvoj slovenskega turizma – MINI SPREMEMBA LOKACIJE

Torek 15.3.2016 ob 10:00 do 1:00

4 Ostrovrharjeva ulica, Medvode, Slovenia

SPREMEMBA LOKACIJE! Delavnica bo potekala v mali dvorani Športne dvorane Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, kjer bo na voljo več prostora, tako v dvorani za delo, kot pred njo za parkiranje.

Skupnost občin Slovenije organizira v torek, 15. marca 2016 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Medvode delavnico, na kateri se bomo posvetili razvoju slovenskega turizma. Letos se izteka Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016, katerega vizija je bila zapisana kot: »V letu 2016 bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen gospodarski sektor narodnega gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu.« Smo to dosegli, bi lahko več, kako, kaj o tem menijo posamezne občine, mikro-destinacije, kakšne smernice nam rezultati kažejo za prihodnje obdobje, smo vzpostavili partnerstvo za trajnostni razvoj…?

vabilo Komisija za turizem, 15.3.16 – Medvode, s popravkom lokacije

Vabljene prosimo, da svojo prisotnost obvezno sporočite na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si ali po telefonu 02 234 15 00 najkasneje do 9. marca 2015.