• Domov
  • Dogodki
  • Delovno srečanje k predlogu Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

četrtek 3.12.2020 ob 10:00 do 13:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

SOS je v usklajevanje občinam poslala predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Zakon ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določitev zavezujočega cilja za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja, potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

Ker se vsebina zakona v precejšnji meri nanaša na naloge občin, smo se z Ministrstvom za infrastrukturo dogovorili za delovno srečanje, na katerem bodo predstavili predloge, ki se tičejo občin in bodo na voljo za razpravo.

Zakon posega tudi v urejanje prostora, na področje digitalizacije, zato na delovno srečanje vabimo občinske uslužbence iz različnih oddelkov, da lahko iz različnih zornih kotov vsebino čimbolj celovito naslovimo.

Na spletnem dogodku bo uvodničar:

  • mag. Erik Potočar, iz Ministrstva za infrastrukturo, ki bo predstavil predlog zakona
  • Sledila bo razprava, namenjena vprašanjem in odgovorom, predlogom in pobudam, ki jih je po vašem mnenju potrebno nasloviti v zakonu.

Posvetovanje bo trajalo dokler bo tekla razprava, vendar ne dlje kot do 13.00 ure.

Gradivo (predlog zakona) najdete: https://skupnostobcin.si/2020/11/zakon-o-spodbujanju-rabe-obnovljivih-virov-energije/

Vabilo najdete tukaj: Vabilo na predstavitev in spletno posvetovanje o predlogu ZAKONA OVE 

 

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: