• Domov
  • Dogodki
  • Detajlno o lokacijski preveritvi in institutu občinskih urbanistov

Sreda 23.3.2022 ob 9:00 do 11:30

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vabi na detajlno predstavitev novosti prostorske zakonodaje (ZUreP-3, GZ-1), vezane na izvajanje lokacijske preveritve in institut občinskih urbanistov. Seznanitev s področno zakonodajo bo omogočila zaposlenim na občini, da se opolnomočijo z razumevanjem določb, ki s 1. junijem prehajajo v uporabo.

Lokacijska preveritev se ohranja v naboru mehanizmov prostorskega načrtovanja tudi po sprejemu ZUreP-3. Z ZUreP-3 je predvidena uporaba lokacijske preveritve tudi v namene legalizacije. Pri lokacijski preveritvi bo poleg predstavljenih novosti, ki jih glede lokacijske preveritve prinaša ZUreP-3, govora tudi o postopku in elaboratu. Z namenom zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora so morale občine v skladu z 298. členom ZUreP-2 v dveh letih po začetku njegove uporabe (1. 6. 2020) zagotoviti sodelovanje občinskega urbanista. Zato ZUreP-3 ne določa prehodnega obdobja za njegovo imenovanje, na novo pa določa naloge občinskega urbanista in pogoje, glede tega kdo še lahko opravlja naloge občinskega urbanista.  Več informacij je na voljo v vabilu spodaj.

Dnevni red:

  1. Izvajanje lokacijske preveritve
  2. Institut občinskega urbanista
  3. Vprašanja in odgovori

Uradno VABILO za tiskanje.

Prijazno vabljeni!

Prijavnica

Dogodek je že potekel.