• Domov
  • Dogodki
  • Dnevi socialnega podjetništva-delavnica lokalne skupnosti in socialno podjetništvo

Sreda 12.10.2016 do 13.10.2016

13 Dimičeva ulica, Slovenija

V Sloveniji je socialno podjetništvo doseglo veliko popularizacijo po sprejetju Zakona o socialnem podjetništvu leta 2011. Kljub temu, socialno podjetništvo ne sme biti omejeno zgolj na določbe zakona, vendar sem sodijo tudi druge oblike delovanja, kot so invalidska podjetja in zaposlitveni centri, zavodi, društva ipd. Razvoja socialnega podjetništva pa ne more biti, brez intenzivnega vključevanja lokalne skupnosti. Zato je delavnica na Dnevih socialne ekonomije namenjena vsem akterjem v lokalni skupnosti, ki že poznajo ali bodo prepoznavali družbene probleme in jih rešili na socialno podjetniški način, razvijali inovativne rešitve za svoje in druga okolja ter vzpostavili sodelovanje na socialno podjetniških temeljih.

Delavnica bo potekala v soorganizatorstvu s Skupnostjo občin Slovenije, 12. in 13. oktobra v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Vabilo in program