• Domov
 • Dogodki
 • Dopustnost sklepanja dodatkov k pogodbam ter aktualna praksa DKOM

Sreda 5.10.2022 ob 9:00 do 12:15

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Stanje na trgu močno vpliva na izvajanje javnih naročil.  Nastala je situacija v zvezi s katero ne obstaja bogata sodna in pravna praksa, kar mestoma povzroča negotovost, kako posamezno situacijo zakonito obravnavati.

Naročniki prejemajo zahtevke za dvig cene in se soočajo z vprašanji kot so:

 • Kdaj je sprememba pogodbe dopustna?
 • Ali se lahko prizna dvig samo na podlagi indeksa?
 • Kakšna dokazila moram zahtevati?
 • Kako naj se formulira dodatek?
 • Kaj moram navesti v uradni zaznamek?
 • Kdaj lahko govorimo o nepredvidljivih okoliščinah?
 • Je res, da se Pravilnik o valorizaciji (ne)uporablja?
 • Lahko valoriziram denarno obveznost, če to ni bilo predvideno v pogodbi?
 • Ali se omejitev nad 10%  iz 656. člena OZ nanaša na celotno pogodbeno vrednost ali na posamezno postavko?
 • Ali se lahko sklene dodatek, v katerem se dogovori za vmesna avansna plačila s čimer se omeji možnost dviga cen?
 • Ali se lahko izloči določene postavke v fazi izvedbe pogodbe?
 • Kaj mi mora predložiti dobavitelj, da se bo lahko podaljšal rok izvedbe?

Poleg aktualnih vprašanj vezanih na situacijo nestabilnega trga, pa se bo na seminarju izpostavilo tudi novejšo prakso Državne revizijske komisije v zvezi z instituti kot so:

 • Določitev pogojev za sodelovanje
 • Zavrnitev ponudb
 • Neobičajno nizka ponudba
 • Dopolnitev ponudb
 • Konkurenčnem postopek s pogajanji po b. točki prvega odstavka 44. člena ZJN-3
 • Pravočasnost zahtevka za revizijo

Predavala bo Milena Basta Trtnik, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z večletnim delovanjem v okviru svetovalnega podjetja, ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 10.15 Spremembe pogodbe
10.15 – 10.30 Odmor
10.30 – 11.45 Dodatki k pogodbam
11.45 – 12.00 Odmor
12.00 – 13.00 Praksa Državne revizijske komisije

– vpogled  ponudbe

13.00 – 13.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

Prijavnica

Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 40,00 EUR z DDV za občine članice in njihove zavode, 120,00 EUR z DDV za občine nečlanice/njihove zavode. Prijave zbiramo do 3. 10. 2022 do 13.00. Prijave so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne platforme ZOOM. V spletno prijavnico lahko vpišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bo predavateljica odgovorila na izobraževanju.
* Skupnost občin Slovenije obdeluje vaše osebne podatke za namene posredovanja povezave do posveta, posredovanja gradiv, informiranja glede samega dogodka in izstavitve računa. Več o tem lahko preberete v zavihku varstvo osebnih podatkov in politiki zasebnosti SOS, ki je objavljen na spletni strani SOS.

Nalagam obrazec
V primeru težav, lahko izpolnite obrazec ročno. Navodila za potrditev najdete na njem.