• Domov
  • Dogodki
  • ENERGETSKA UČINKOVITOST IN SAMOOSKRBA Z ENERGIJO

Sreda 8.12.2021 ob 10:00 do 12:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

V zadnjih tednih se srečujemo z dvigi cen energentov, ki posledično prinašajo dvige cen tako izdelkov kot storitev; z opozorili, da je nujno preoblikovati sedanjo energetsko zasnovo v smeri trajnostne, zelene in na dosegu roke dosegljive energije. Pri prehodu lahko pomembno vlogo odigrajo tudi občine, njene institucije ter občanke in občani. Samo skupaj in povezano lahko najdemo ustrezne modele tako v smislu nižanja porabe energije kot v smislu vzpostavitve novih inovativnih modelov pridobivanja zelene in trajnostne energije.

Da bi skupaj odkrili možnosti in priložnosti, ki se ponujajo lokalnim skupnostim za zagotovitev energetske učinkovitosti in samooskrbe z energijo, organizira Skupnost občin Slovenije posvet vse odločevalce, soodločevalce in druge zainteresirane strokovnjake na lokalni ravni, da se seznanijo z možnostmi in možnimi modeli samooskrbe z energijo ter učinkovitimi ravnanji z njo.

Kakšna je zakonodajna podlaga rabe OVE? Kakšna bo kapaciteta samooskrbnih občin v prihodnosti? S kakšnimi izzivi se soočajo občine, ki so nosilke dobrih praks energetske samooskrbe? Kakšni izzivi čakajo občine, ki se na to pot šele pripravljajo?

Na takšna in podobna vprašanja bo odgovorjeno v okviru posveta, ki bo sestavljen iz zakonodajnega in praktičnega dela.

Predlagan DNEVNI RED:

  • Predstavitev Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije ter Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, s poudarkom na tematiki, ki zadeva občine (Predstavnik MI)
  • Vizija koncesionarja in izvajalca gospodarske javne službe distribucijskega operaterja električne energije, izpostavitev dejstev o kapacitetah ter razvojnih možnostih za občine (Tehnični direktor podjetja SODO)
  • Izkušnja prve samooskrbne energetske skupnosti v Sloveniji (Župan Občine Luče)
  • Vizija vzpostavitve skupnostnih sončnih elektrarn (Župan Občine Hrastnik)
  • Razprava

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Vabilo za tiskanje

Vabljeni k prijavi in udeležbi!

Prijavnica

Dogodek je že potekel.