Torek 27.3.2018 ob 10:00 do 14:00

Hotel Livada Prestige, Kranjčeva ulica, Moravske Toplice, Slovenija
Dogodek je brezplačen

Kot identificiranega ključnega akterja regionalnega razvoja, vas vljudno vabimo, da se udeležite dogodka, ki ga organiziramo v sklopu srečanj Pomurskega RLL. Na srečanju se bomo seznanili s trenutnim stanjem izkoriščanja geotermalne energije in s tem povezanim pridobivanjem toplotne energije in morebiti tudi električne v prihodnosti. Proizvodnja električne energije in povečanje pridobljene toplotne energije je lahko v več segmentih povezana in vključena v Integrirani načrt za trajnostno energijo Pomurja, katerega bomo v prihodnjih  mesecih pripeljali do zaključne faze.

Srečanje se začne ob 10. uri in sicer z uvodno predstavitvijo podatkov, vezanih na trenutno stanje izkoriščanja geotermalne energije in smernic za prihodnost. V vsebinskem delu nam bodo gostujoči strokovnjaki predstavili izzive in obveznosti, ki se nanašajo na pridobitev koncesij za rabo termalne vode, izvajanje obratovalnega monitoringa, možnosti reinjekcije geotermalne vode in drugo, in sicer s strani sodelujočih:

 

                Bojan Vogrinčič, LEA Pomurje; vključenost geotermalne energije v Integrirani načrt za trajnostno energijo Pomurja

Nina Rman, Geološki zavod Slovenije, projekt DARLINGe; predstavitev rabe termalne vode, ocena stanja vodonosnikov in potreba po reinjekciji termalne vodeAndrej Lapanje, Geološki zavod Slovenije, projekt DARLINGe; predstavitev geotermalnega potenciala SV Slovenije, obveznosti koncesijskih dajatev

 

          Roman Ferenčak, Ocean Orchids, Izkoriščanje geotermalne energije in energetska bilanca Ocean Orchids ter problematika reinjekcije in koncesij

 

 

 

 

Zaradi omejitve s prostorom in lažjo organizacijo vas prosimo, da se prijavite na  e-poštni naslov stefan@lea-pomurje.si ali telefonsko številko 02 538 1357

 

Vabilo si lahko pogledate tukajtukaj.