Sreda 9.9.2015 ob 10:00

Ljubljana, Slovenia

Invazivne tujerodne vrste (ITV) so uvrščene med eno od ključnih groženj biotski raznovrstnosti, povzročajo lahko tudi gospodarsko škodo (v kmetijstvu, na infrastrukturi, javnih površinah), nekatere škodujejo zdravju (npr. močno alergena pelinolistna ambrozija, orjaški dežen).  ITV postajajo vse bolj resen problem tudi v Sloveniji, po ocenah ekspertov je pri nas naseljenih že 800 tujerodnih vrst od tega se ocenjuje, da je invazivnih več kot 50 vrst rastlin in 40 vrst živali, njihovo pojavljanje pa narašča, saj  zaradi globalizacije obstaja vedno več poti njihovega vnosa in širjenja.

Z namenom osveščanja o problematiki ITV ter preprečevanja njihovega vnosa in širjenja, bo v mesecu septembru  izveden ciklus delavnic za izvajalce javnih podjetij, ki vzdržujejo zelene površine, lokalne skupnosti ter občinske komunalne službe na območju  Štajerska-Prekmurje, Gorenjska-osrednjeslovenska regija-Dolenjska ter organizatorje akcij za prostovoljce (NVO in občinske službe, pristojne za četrtne/krajevne skupnosti). Na delavnicah bo izvedena predstavitev najbolj problematičnih tujerodnih invazivnih vrst, njihov negativni  vpliv ter možnost njihovega omejevanja ali celo izkoreninjenja. Predstavljene bodo glavne poti prenosa ITV. Prestavljena bo tudi trenutna zakonodaja s tega področja ter zdravstveni vidik oz. možne posledice z nepravilnim rokovanjem z določenimi invazivnimi vrstami. V okviru delavnice bo izveden tudi terenski ogled nekaterih tujerodnih  invazivnih rastlinskih vrst v naravi. Delavnice bodo potekale v okviru projekta »Izdelava strokovnih podlag za pripravo ukrepov vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje«, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor.

V septembru bodo tako izvedene 3 (brezplačne) delavnice:

 

9.9.2015 – DRI Ljubljana – za izvajalce javnih podjetij, ki vzdržujejo zelene površine, lokalne skupnosti ter občinske komunalne službe na območju  Gorenjska-osrednjeslovenska regija-Dolenjska.

16.9.2015 – VŠVO Velenje – za izvajalce javnih podjetij, ki vzdržujejo zelene površine, lokalne skupnosti ter občinske komunalne službe na območju  Štajerska-Prekmurje.

23.9.2015 – VŠVO Velenje – za organizatorje akcij za prostovoljce (NVO in občinske službe, pristojne za četrtne/krajevne skupnosti).

 

V kolikor se termin, določen za vaše podjetje/društvo/občino/NVO delavnice ne morete udeležiti, si lahko izberete katerega od preostalih dveh terminov.

 

Na delavnici bi radi predstavili čim več praks odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst (oz. rezultate izvedenih akcij odstranjevanja), zato bomo veseli, če boste te izkušnje delili z nami na delavnici, ali v obliki predavanja ali pa v okviru razprave. Te vaše izkušnje lahko predstavimo tudi mi, če nam zaupate material o izvedenih akcijah.

 

Ta delavnica je, kot je navedeno že zgoraj, namenjena izvajalcem javnih podjetij, ki vzdržujejo zelene površine, lokalnim skupnostim, občinskim komunalnim službam ter organizatorjem akcij za prostovoljce. Zato bi vas prosili, da nas obvestite, katero podjetje je pri vas odgovorno za vzdrževanje zelenih površin. Prav tako nam bo prišla prav vsaka informacija o organizatorjih akcij za prostovoljce (NVO in občinskih službah, pristojnih za četrtne/krajevne skupnosti). V kolikor menite, da bi bilo potrebno obvestiti še koga, mi prosim posredujte njihov e-mail, da obvestimo še njih.

 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka  7. septembra po elektronski pošti na naslov: zdenka.mazej@erico.si

 

OKVIRNI PROGRAM DELAVNICE

10.00 – 10.40          Predstavitev problematike invazivnih tujerodnih vrst (dr. Zdenka Mazej Grudnik)

10.40 – 11.50          Predstavitev najbolj problematičnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (dr. Nives V. Kugonič)

11.50 – 12.05         Odmor

12.05 – 13.05         Pregled možnih metod zatiranja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in priporočila za ravnanje z materialom po zatiranju do končne odstranitve (Melita Šešerko)

13.05 – 13.30         Vprašanja in razprava

13.30 – 15.00         Ogled invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na terenu (dr. Nives V. Kugonič)