• Domov
  • Dogodki
  • Izvajanje pokopališke dejavnosti in 24-urne dežurne službe

četrtek 15.3.2018 ob 10:00 do 14:00

Titov trg 1, Velenje, Slovenija
Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

V četrtek 15. marca 2018 med 10.00 do 14.00 uro v veliki sejni dvorani MO Velenje

Predviden program:

Izvajanje pokopališke dejavnosti (prof. dr. Boštjan Brezovnik, doc. dr. Franjo Mlinarič)

  • pokopališki red v občini;
  • oblikovanja cen grobnin v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ s primerom;
  • ureditev razmerij z lastniki pokopališč v skladu z določili Stvarnopravnega zakonika /SPZ/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/;
  • ureditev razmerij z upravljavci pokopališč v občini v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/.

Izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (prof. dr. Boštjan Brezovnik, doc. dr. Franjo Mlinarič, Milan Železnik):

  • način opravljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/;
  • oblikovanje cen 24-urne dežurne pogrebne službe v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe s primerom;
  • ureditev razmerij v zvezi z opravljanjem 24-urne dežurne službe v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/;
  • izvedba postopka podelitve koncesije za opravljanje 24-urne dežurne službe v skladu z določili  Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/.

Vljudno vabljeni!

Vabilo v PDF obliki.

VPRAŠANJA 

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: