Sreda 2.2.2022 ob 10:00 do 13:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Skupnost občin Slovenije vabi na posvet Ključne novosti novega Zakona o urejanju prostora, ki bodo s prvim junijem 2022 stopile v veljavo in med pristojnosti občin na področju urejanja prostora. Po uvodnem nagovoru bodo predstavljene spremembe, ki jih prinaša novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) primerjalno na ZUreP-2 na različnih področjih urejanja prostora. Nekatere izmed njih se navezujejo na novi Gradbeni zakon (GZ-1). Udeleženci bodo ob koncu posveta imeli s predavatelji priložnost izmenjati različna mnenja in pomisleke, ter jim zastaviti morebitna vprašanja.

Predlagan DNEVNI RED primerjalnih vsebin:

  • Novosti v pristojnostih občin, področje občinskega prostorskega načrtovanja ter opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka
  • Ukrepi zemljiške politike, prostorski informacijski sistem in izdaja informacij s področja urejanja prostora, vloga občin pri zagotavljanju skladnosti posegov v prostor s predpisi
  • Inšpekcijski nadzor
  • Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Vabilo z govorci za tiskanje.

Vabljeni k prijavi in udeležbi!

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: