Ponedeljek 16.10.2017

Rim, Italija

Kolegi iz prijateljske italijanske skupnosti občin AICCRE, organizirajo mednarodno konferenco na katero vabijo tudi slovenske občine. Konferenca bo 16. oktobra 2017 v Rimu. Pobuda predstavlja del dejavnosti AICCRE pri spodbujanju programa Evropa za državljane, s ciljem prikazati pomen tesnega medinstitucionalnega sodelovanja pri dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

Po potresih, ki so prizadeli številne italijanske občine leta 2016, so bile italijanske občine deležne konkretnih izrazov solidarnosti, ki so jih izrazila pobratena mesta prizadetih območij. Konferenca bo omogočila izmenjavo izkušenj in skupen pogled v prihodnost med pričakovanimi sto župani iz različnih držav, ki bodo s pomočjo pobratenj lahko gradili nove projekte trajnostnega sodelovanja.

Vabilo in program sta na voljo le v angleškem jeziku, prav tako prijavnica.

Stroške udeležbe (potni stroški in namestitev) krijejo udeleženci sami.