• Domov
  • Dogodki
  • Na poti sodelovanja: sistemsko oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo

Sreda 6.7.2016 ob 10:00 do 1:00

2 Pot na Fužine, Ljubljana 1000, Slovenia

SVRK organizira dogodek v okviru projekta Retrace, Interreg Europe, katerega vsebina je zanimiva za občine, zato vabilo objavljamo na naših spletnih straneh in priporočamo udeležbo.

Dogodek bo potekal sreda, 6. julija 2016, ob 10.00 v prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Južna dvorana, v Ljubljani

Živimo v izjemno kompleksnem svetu medsebojnega prepletanja in soodvisnosti. Oblikovali smo antropocentrično globalizirano družbo, ki se sooča s številnimi problemi, gospodarskimi, okoljskimi, družbenimi, varnostnimi, itd.
Kompleksnost vzročno posledičnih povezav zahteva drugačen, sistemski pristop k reševanju problemov. Eden od takšnih načinov je tudi sistemsko oblikovanje, ki pridobiva na prepoznavnosti. Z uporabo takšnega pristopa lahko v praksi oblikujemo sisteme:

  • v katerih odpadki predstavljajo vir, ki ga je mogoče valorizirati in s tem ustvariti nove priložnosti predvsem za mikro in mala podjetja;
  • kjer akterji na posameznem teritoriju sodelujejo;
  • ki prek samoizgrajevanja in samoohranjanja oblikujejo pot svojega lastnega razvoja;
  • ki izhajajo iz identitete in virov posameznega teritorija in delujejo lokalno;
  • ki človeka postavijo v središče projekta, saj so namenjeni predvsem zadovoljevanju njegovih potreb.

Na dogodku vam bodo tuji in domači strokovnjaki predstavili osnove sistemskega oblikovanja in možnosti njegove uporabe pri iskanju razvojnih rešitev posameznih teritorijev, ki prehajajo v krožno gospodarstvo. Predstavljena bo tudi vsebina primerov dobrih praks, ki so jih identificirali partnerji projekta RETRACE.
Na dogodek se je potrebno prijaviti preko spletne povezave. Prijave sprejemajo do 1. julija 2016, oziroma do zasedbe prostih mest. Udeležba je  brezplačna.

VABILO S PROGRAMOM