• Domov
  • Dogodki
  • Javno posvetovanje o modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050

Petek 15.9.2017 ob 9:00 do 12:30

101 Jamnikarjeva ulica, Slovenija

Ministrstvo za okolje in prostor je pristopilo k prenovi temeljnega strateškega dokumenta za usmerjanje prostorskega razvoja države Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS). Prenova SPRS je načrtovana kot proces, v okviru katerega so bili do sedaj že oblikovani vizija in cilji prostorskega razvoja države, ki so bili javno predstavljeni.

Na posvetu 15. septembra bodo obravnavana izhodišča za pripravo modela prostorskega razvoja države, pripravljena v raziskovalni nalogi pod vodstvom Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na podlagi izhodišč bodo po posvetu pripravljeni variantni predlogi modela prostorskega razvoja. Predlogi modela bodo nato javno predstavljeni in obravnavani na posvetu, ki bo organiziran konec novembra 2017.

Vabilo in program posveta.

Prosimo vas, da svojo udeležbo oz. udeležbo vaših sodelavcev prijavite na tem obrazcu ali na elektronski naslov sprs.mop@gov.si. Prijave zbiramo do torka, 12. septembra 2017, do 12.00 ure.

Gradivo za udeležence vam bodo ob registraciji posredovali preko elektronske pošte.


Nazadnje posodobljeno: