četrtek 21.12.2017 ob 10:00 do 14:00

Kreativni center Poligon, Tobačna ulica, Slovenija
Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Skupnost občin Slovenije je aktivna v različnih evropskih projektih in tokrat smo različnim vsebinam treh projektov dali skupni imenovalec,  turizem. 21. decembra organiziramo okroglo mizo, na katero smo povabili različne strokovnjake, takšne, ki turizem dobro poznajo in takšne, za katere si želimo, da bi ga poznali, saj odločilno vplivajo na prihodnje politike, zakonodajo in financiranje.

Okrogla miza bo potekala v Kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5 v Ljubljani.

Gostje okrogle mize so:

 • Direktorat za turizem na MGRT, Irena Milinkovič
 • Direktorat za javno naročanje na MJU
 • Slovenska turistično organizacijo, Petra Čad
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Janja McKenzy Kreitmaier, UA – partnerstvo za krožno gospodarstvo (samo 2. del)
 • predstavnica SRIP trajnostni turizem, Snežana Škerbinc
 • koordinatorico SRIP za krožno gospodarstvo, Dragico Marinič
 • Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, Jana Apih
 • Inštitut za krožno gospodarstvo WCYLE, Igor Kos

V turizmu poznamo štiri ključne elemente, ki jih vsak turist potrebuje v destinaciji:

 1. Hrana
 2. Namestitev
 3. Mobilnost
 4. Atrakcija oziroma razlog potovanja

Na kakovost ponudbe teh ključnih elementov odločilno vplivajo štiri skupine deležnikov:

 1. Turisti
 2. Turistično gospodarstvo (neposredni in posredni ponudniki blaga in storitev)
 3. Javni sektor, vključno z občinami in nosilci odločanja
 4. Lokalno prebivalstvo, vključno z NVO

Viri, infrastruktura ali druga horizontalna podpora, ki je pri tem ne smemo spregledati pa je:

 1. Energija
 2. Voda
 3. Odpadki
 4. Grajeno okolje
 5. Ljudje / skupnost
 6. Naravna in kulturna dediščina
 7. Informacije, komunikacija
 8. Poslovno okolje

Na katere izmed naštetih lahko vplivajo občine s svojimi lokalnimi politikami turističnega razvoja? Ali smo spregledali kaj pomembnega? Kakšne so usmeritve države in kakšno dostopno podporno okolje? Zeleno javno naročanje, krožno gospodarstvo, urbani razvoj, kakšna je povezava s turizmom in ali je sploh? To so vprašanja, na katera bi želeli slišati odgovore občin, vabljenih gostov, predvsem pa dati prostor vašim vprašanjem, problemom s katerimi se soočate in dobrim praksam.

Prijazno vabljeni!

Zaradi različnih virov financiranja in v izogib administrativnim nevšečnostim, smo pripravili dvoje vabil, za dve okrogli mizi. Praktično to pomeni, da po zaključku prve okrogle mize in odmora sledi druga, oziroma nadaljevanje razprave.

Vabilo turizem 1 del

Vabilo turizem 2. del