• Domov
  • Dogodki
  • Vabilo na seminar – URBANE POPLAVE – Prilagajanje podnebnim spremembam

Torek 27.3.2018 ob 9:00 do 14:00

Podhod Ajdovščina 4, Ljubljana, Slovenija
Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

V sodelovanju z zunanjimi partnerji pripravljamo posvet za občine, na katerem se bomo posvetili temi urbanih poplav in tehnološkim pripomočkom, ki lahko občinam pri tem pomagajo. Posvet bo 27. marca 2018, v Ljubljani, v prireditvenem prostoru Prodajalna.

Vabilo

Predviden program, dopolnjen 

Kako do tja

 

Predstavljamo kratke povzetke vsebin seminarja:

Stanje in izzivi urbane odvodnje

Izzivi upravljanja z vodami v urbanem okolju: Urbano okolje predstavlja z vidika upravljanja z vodami posebno območje v okviru katerega se srečuje potreba po vodi, ter ogroženost zaradi lastnih in tujih voda. Sodobna mesta so, glede na trenutne strategije, umeščena v sam center pozornosti, saj tam živi večji del prebivalstva z znatnimi potrebami in močnim vplivom na vodni cikel. To v veliki meri presega dosedanje razumevanje upravljanja z vodami, ki se pogosto reducira na oskrbo s pitno vodo in odvajanje odpadnih in padavinskih voda.

Sodobni pristopi pri napovedovanju vremena, posebno padavin: Ažurne informacije o stanju in o predvidenem razvoju vremena postajajo vse pomembnejše pri uravnavanju vodnega kroga v urbanem okolju. Napovedovanje vremena temelji na zbiranju podatkov z meteoroloških postaj ter podatkov z meteoroloških radarjev in satelitov, ki so vhodni podatek v numerične modele. Za posebne rabe se uporabljajo meteorološki produkti, ki imajo zelo visoko ločljivost. Z njimi lahko zelo lokalno predvidimo tudi kratkotrajne in intenzivne padavine.

Merjenje padavin: Zaradi intenzivnih in zelo lokaliziranih vremenskih dogodkov se v času podnebnih sprememb kaže potreba po vzpostavitvi dodatnih senzorskih omrežij , ki lahko dopolnijo obstoječo državno mrežo meteoroloških opazovanj. V predavanju se bomo osredotočili na merjenje padavin, saj so ti podatki ključni vhodni podatek v modele za napovedovanje in v sisteme za opozarjanje pred urbanimi poplavami.

Vizija razvoja urbane odvodnje

Novi pristopi pri urbani odhodnji – trajnostna urbana odvodnja: Podnebne spremembe bodo v prihodnje še dodatno intenzivirale obstoječe okoljske probleme urbanih območij kot so poplave, suše, vročinski otoki. Prilagajanje nanje zahteva nove pristope, ki temeljijo na uporabi razpršene multifunkcijske zelene infrastrukture, ki nudi sinergijske in multiplikativne učinke ter koristi.

Od modeliranja do zmanjševanja poplavne ogroženosti : Sodobna orodja in vse bolj razpoložljivi podatki omogočajo vse boljše razumevanje pojavov in njihovo učinkovitejše upravljanje. V prispevku bo podan prikaz sodobnih orodij, ki omogočajo napredno modeliranje poplavnih stanj, pa tudi identifikacijo in optimizacijo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Oblikovani ukrepi so podlaga za njihovo umeščanje v prostor in usklajevanje v procesu načrtovanja prostora in v končni fazi za samo načrtovanje, gradnjo, po gradnji pa tudi upravljanje in vzdrževanje. Jasna je potreba, da vsi udeleženci v tem procesu dobro razumejo celoten proces in svojo vlogo v njem.

Večnamenska uporaba senzorskih omrežij (primer: cestnovremenski informacijski sistemi): Vremenska informacija predstavlja koristne informacije za prebivalce, potrebna je pri organizaciji dogodkov na prostem, ključna pri sprejemanju odločitev v civilni zaščiti, pri pametnem upravljanju električnih omrežij, pri pametnem upravljanju stavb in zelene infrastrukture, pomembna pa je tudi za promet, prispeva k večji varnosti voznikov in omogoča optimizacijo vzdrževalnih služb zlasti zimskega vzdrževanja cest.

 

Prijavnica

Udeležba za občine članice znaša 40,00 EUR na osebo, za nečlanice pa 80,00 EUR in vključuje strokovno predavanje, najem dvorane, pogostitev v odmoru in DDV.
Prosimo vas, da nam na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali na naslov Skupnost občin Slovenje, Partizanska 1, 2000 Maribor posredujete naročilnico, na podlagi katere vam bomo lahko izstavili e-račun.
Podpisano in žigosano prijavnico nam posredujte na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si oziroma po faxu na 02 234 15 03.

Nalagam obrazec
V primeru težav, lahko izpolnite obrazec ročno. Navodila za potrditev najdete na njem.

Ne vozi se sam

Imate prosto mesto v avtomobilu?
Razdelite si stroške in uživajte v dobri družbi.
OdŠt. mestKontakt
Ni še oglasov.