četrtek 26.3.2015 ob 10:00 do 1:00

Orehov gaj, Obrije, Ljubljana, Slovenia

Skupnost občin Slovenije vabi na sejo komisije SOS za turizem, ki bo 26. marca 2015 ob 10.00 uri v Orehovem gaju.

K sodelovanju smo povabili:

  • Mag. Marjana Hribarja – h kratki predstavitvi sprememb ZSRT z vidika »osamosvajanja« oz. razdvajanja STO iz SPIRIT in s tem povezane časovnice ter nadaljnjih načrtovanih aktivnosti glede sprememb ZSRT.
  • Državnega sekretarja Tadeja Slapnika – k predstavitvi koncepta turistične kooperative, skupaj z Urošem Budo, ki že ima praktične izkušnje na tem področju, SOS pa ima interes občine seznaniti z možnostmi in priložnostmi organiziranja turizma v obliki kooperative ter izvedbe pilotnega projekta
  • Ustvarjalce Trevelstarter – da predstavijo možnosti in pogoje uporabe inovativne platforme, ki so jo razvili z namenom podpore lokalnim turističnim projektom s pomočjo množičnega financiranja in kako, če sploh, lahko tudi občine v Sloveniji s svojimi LTO-ji ali zavodi za turizem uporabijo Travelstarter
  • Žigo Novaka – da predstavi igrifikacijo, oz. LARP (life action role playing) in kakšne priložnosti ponuja pri razvoju turističnih proizvodov, kaj to pomeni za kulturno dediščino, kot so npr. gradovi, samostani ipd…

Sestanek bo odprtega tipa, tako da se ob članicah in članih Komisije za turizem sestanka lahko udeležijo tudi drugi zainteresirani predstavniki iz občin članic SOS (po obveznem predhodnem dogovoru s sekretariatom SOS, da ne bo zadrege s prostorom).

Vabilo najdete na tej povezavi.

Udeležbo prosim sporočite na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.