Torek 5.4.2022 ob 9:00 do 12:15

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Leto 2022 nam prinaša troje volitev in z njimi troje volilnih kampanj. To so tudi za občinske medije, predvsem glasila, obdobja številnih aktivnosti, usklajevanj želja, pričakovanj in pravil različnih skupin, posameznikov ter institucij. Na pragu prve volilne kampanje se bomo v uvodnem delu izobraževanja seznanili z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji, ki urejajo volilno kampanjo v medijih ter pregledali aktualne sodne in prekrškovne prakse na tem področju. Pa tudi z aktivnostmi Računskega sodišča RS v povezavi z lokalnimi glasili ter njihovimi ugotovitvami. V drugem delu pa bo red. prof. dr. Klement Podnar ponudil pogled na občinska glasila skozi prizmo upravljanja korporativnih komunikacij ter se v nadaljevanju osredotočil na izbrane poudarke urednikovanja vizualnega v glasilih. Z udeleženci posveta se bo skozi marketinška očala vprašal, kakšno bi moralo biti v luči sodobnih trendov naše glasilo, da ne bi romalo neposredno med odpadke. Drugi del bo s primerom, izkušnjami in izzivi, pospremil urednik občinskega glasila Maribor Dejan Pušenjak.

Predvatelji:

Anja Hostnik, univ. dipl. prav., sekretarka, Sektor za transparentnost, integriteto in politični sistem, Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem na Ministrstvu za javno upravo

mag. Petra Zemljič, svetovalka vrhovne državne revizorke, Računsko sodišče RS

red. prof. dr. Klement Podnar, profesor tržnega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani; pedagoško in raziskovalno se ukvarja s področjem korporativnega komuniciranja, je avtor številnih prispevkov v priznanih mednarodnih revijah in monografij, med drugim tudi knjige Corporate Communication: A Marketing Viewpoint, ki je izšla pri založbi Routledge

Dejan Pušenjak, urednik časopisa Maribor, diplomirani filozof in literarni komparativist, novinar

Predlog dnevnega reda:

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

9.00 – 9.30 Predstavitev Zakona o volilni in referendumski kampanji, Anja Hostnik, MJU
9.30 – 10.00 Aktivnosti Računskega sodišča RS v povezavi z lokalnimi glasili, mag. Petra Zemljič, Računsko sodišče RS
10.00 – 10.15 Vprašanja
10.15 – 10.30 Odmor
10.30 – 11.15 Občinska glasila skozi prizmo upravljanja korporativnih komunikacij, red. prof. dr. Klement Podnar, FDV
11.15 – 12.00 Občinski časopis Maribor: izkušnje in izzivi, Dejan Pušenjak
12.00 – 12.20 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: