• Domov
  • Dogodki
  • Posvet “Obveznosti občin za zagotavljanje podatkov podrobne namenske rabe prostora, pristojnosti in obveznosti občin po ZMVN-1 in ZEN-A ter zakonito in kakovostno izvajanje NUSZ”

Sreda 28.3.2018 ob 9:00 do 15:00

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta, Ljubljana, Slovenia
Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko Upravo RS, Ministrstvom za finance, Finančno upravo RS in Ministrstvom za javno upravo, vabimo na posvet o obveznostih občin za zagotavljanje podatkov podrobne namenske rabe prostora in drugih pristojnostih in obveznostih občin po ZMVN-1 in ZEN-A za drugo sistemsko vrednotenje nepremičnin 2018/19 ter obveznostih in pristojnostih občin za zakonito in kakovostno izvajanje NUSZ v letih 2018/19.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča bo še najmanj v prehodnem obdobju 2018 in 2019 pomemben finančni vir za občinski proračun. V nekaterih občinah se je kakovost priprave in izvajanja NUSZ iz leta v leto izboljševala. V letu 2018/19 bo izvedeno 2. sistemsko množično vrednotenje nepremičnin ter zagotovljeni podatki zanj. V pripravi so strokovna gradiva za prenovo sistema davka na nepremičnine. Za leto 2018 je pomembna vloga in obveznosti občin pri obeh navedenih procesih.

Program posveta:

  • 1. del – Pristojnosti in obveznosti vseh občin za dostavo podatkov podrobnejše namenske rabe prostora v REN do zakonskega roka 30. junija 2018 in kazni za odgovorne na občinah, če tega ne bodo storile. Odprava napak in pomanjkljivosti podatkov v REN zlasti o stavbah in delih stavb; predstavitev ostalih pristojnosti in obveznosti občin ter posameznih lastnikov nepremičnin po ZMVN-1; predstavitev programa 2. sistemskega vrednotenja nepremičnin 2018/19 s poudarkom vključevanja občin v postopek
    vrednotenja.
  • 2. del – Odprava nezakonitosti, napak in pomanjkljivosti v podatkih o zavezancih za plačilo NUSZ, nesorazmerij v višini ter kako občine in FURS lahko uspeta v pritožbi ali tožbi posameznih zavezancev NUSZ; izvajanje postopkov naknadnega nadzora zakonitosti nad odloki o NUSZ…

Več o dogodku in celotni program najdete v vabilu,

prijavnico pa na tej povezavi.


Nazadnje posodobljeno: