Sreda 8.4.2015 ob 10:00

austria trend hotel, 154 Dunajska cesta, Ljubljana, Slovenija

Skupnost občin Slovenije organizira okroglo mizo v zvezi s sistemom MFERAC in prizadevanji finančnega ministrstva na tem področju, kjer ocenjujejo, da je ena od možnosti zmanjšanja stroškov poslovanja občin tudi možnost uporabe sistema v občinskih upravah.

Dogodek bo 8. aprila 2015 v Ljubljani z začetkom ob 10.00 uri in je namenjen predstavitvi in razpravi o možnostih, priložnostih, tehničnih zahtevah, stroških in morebitnih zadržkih občin pri uporabi informacijskega sistema MFERAC.

Vabilo in prijavnica.

Zaradi učinkovitejšega dela in celovite predstavitve predlagamo, da vprašanja, ki se vam že sedaj porajajo in bi jih želeli zastaviti Ministrstvu za finance, pošljete do petka 27. marca po elektronski pošti na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, da bodo lahko na okrogli mizi zagotovili odgovore. Izpolnjene prijavnice za prijavo na dogodek nam lahko posredujete skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.


Nazadnje posodobljeno: