Sreda 8.3.2017 ob 10:00 do 4:00

Občina Grad, Grad, Slovenija
Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Županja občine Grad Cvetka Ficko in Skupnost občin Slovenije organizirata osmo srečanje županj, ki bo potekalo v sredo, 8. marca 2017 v prostorih občine Grad, Grad 172, 9264 Grad.

Srečanje županj, ki bo tokrat posvečeno pravilnosti transferjev na področju družbenih dejavnosti, bo potekalo ob Mednarodnem dnevu žensk. Zato bo ob tej priložnosti potekal tudi pogovor s Predsednikom Računskega sodišča RS, Tomažem Veselom in Varuhinjo človekovih pravic, Vlasto Nussdorfer o položaju žensk v Sloveniji danes ter o potrebnih korakih v prihodnje. Srečanju se bo pridružil tudi prof. dr. Ciril Ribičič iz Inštituta za ustavno pravo, kjer v okviru projekta raziskujejo, kakšne bi bile najustreznejše zakonske rešitve za izboljšanje zastopanosti žensk na mestih odločanja v lokalnih skupnostih.