• Domov
 • Dogodki
 • Podražitve na trgu: sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila zaradi posledic pandemije

Sreda 17.11.2021 ob 10:00 do 12:30

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Mileno Basta Trtnik organizira posvet na temo PODRAŽITVE NA TRGU: SPREMEMBA POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ZARADI POSLEDIC PANDEMIJE, ki bo potekal 17. 11. 2021, med 10.00 in 12.30, preko spletnega orodja Zoom

Posledice svetovne pandemije virusa SARS-CoV 2 se odražajo tudi v pravu javnih naročil.

Naročniki se dnevno soočate s prošnjami po podaljšanju roka dobave, dvigu pogodbeni vrednosti, prošnji po vključitvi podizvajalcev, zamenjavi artiklov in podobno. Kako naj naročnik pravilno ravna je odvisno od vsakokratnega razmerja in vsebine sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Izzivi tako nastajajo tako v fazi priprave dokumentacije v zvezi z naročilom, kakor tudi v fazi izvajanja pogodbe.

Napotke kakšne rešitve naj naročniki uberejo v praksi, napotki kako v bodoče primerno vključiti določbe razpisne dokumetacije glede na posledice pandemije ter odgovori na vaša vprašanja, bodo podani na posvetu z naslednjim programom:

10.00 – 11.00
 • Splošne določbe, ki naj ne manjkajo v razpisni dokumentaciji
 • Opis pogojev za sodelovanje
 • Določitev dobavnih rokov
 • Preveritev ponudnikov in izkazovanje izpolnjevanje pogojev
 • Kaj je primerno vključiti v vzorec pogodbe?
 • Zamuda pri dobavi – ali se lahko pogodba spremeni?
 • Podaljšanje veljavnosti pogodbe
11.00 – 12.00
 • Dvig pogodbenih vrednosti:

·       Kaj dopušča 95. člen ZJN-3?

·       v primeru, da je bila določena fiksna cena

·       gradbena pogodba: 656. in 657. člen OZ, vpliv PGU

·       dvig cene kot spremenjena okoliščina, 112. člen OZ

 • Zamenjava artikla/blaga
 • Kakšna dokazila morajo biti priložena v primeru spremembe pogodbe?
 • Zamenjava ključnega kadra v fazi pogodbe
 • Naknadna vključitev podizvajalcev v fazi pogodbe
12.00 – 12.30 Vprašanja udeležencev, razprava in zaključki posveta

O PREDAVATELJICI:

Milena Basta Trtnik je univ. dipl. pravnica. Je strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z osmimi leti delovanja v okviru svetovalnega podjetja ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

Vabilo za tiskanje

Prijavnica

Dogodek je že potekel.