Ponedeljek 18.12.2017 ob 13:00 do 15:00

21 Dunajska cesta, Ljubljana, Slovenija

Inštitut za politiko prostora in Skupnost občin Slovenije vas v okviru programa Urbact vabimo na posvet z naslovom Dosegljiva stanovanja (program), ki bo potekal 18. decembra 2017 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 21, Ljubljana (velika sejna soba v podhodu).

Na posvetu se bomo seznanili z akcijskim načrtom Partnerstva za stanovanja v okviru Urbane agende za EU in izvajanjem Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025.

Cilj Partnerstva za stanovanja Urbane agende za EU je spodbujati dostopnost kakovostnih stanovanj. Osredotoča se na javna dostopna stanovanja, pravila o državnih pomočeh in splošno stanovanjsko politiko. Ukvarja se tako z občinskimi, socialnimi, zadružnimi kot z najemniškimi stanovanji in dostopnim lastništvom stanovanj.

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (NSP) je eden ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike. Posebno pozornost NSP posveča mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam prebivalcev.

Prosimo, da svojo prisotnost do četrtka, 14. 12. 2017, sporočite na petra.ockerl@ipop.si