Sreda 22.3.2017 ob 10:00 do 15:00

M hotel, Derčeva ulica, Slovenija
Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Odvetniško pisarno Potočnik in Prebil organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljeno drobljenje javnih naročil.

Naročnik javnega naročila ne sme razdeliti oziroma ga oblikovati v več javnih naročil, da bi se izognili uporabi zakona o javnem naročanju. Gre za temeljno pravilo, ki ga je poznal že ZJN-2, vendar pa je z novim zakonom prepoved drobljenja še bolj poudarjena. V praksi prepoved drobljenja naročnikom povzroča veliko težav, saj se naročniki pogosto znajdejo v stiski, ko ne vedo, katera naročila je potrebno šteti za istovrstna in jih upoštevati pri ocenjeni vrednosti naročila. Ker so prekrškovne sankcije, če naročnik krši prepoved drobljenja, visoke, vedno več pa je tudi kazenskih postopkov, bomo poskušali v okviru seminarja predstaviti glavne kriterije, ki so naročnikom v pomoč pri določanju ocenjene vrednosti in odgovoriti na odprte dileme glede istovrstnosti posameznih naročil.

Predavateljicam bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v priloženi prijavnici.

Vabilo z dnevnim redom si lahko pogledate tukaj.

Prijavnica

Dogodek je že potekel.