• Domov
  • Dogodki
  • Posvet “Novosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu”

Sreda 20.1.2016 ob 10:00 do 1:30

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta, Ljubljana, Slovenija

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo vabi na posvet »Novosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu«, ki bo potekal 20.1.2016, od 10.00 ure dalje (registracija udeležencev ob 9.30), v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana (dvorana Andromeda).

Novela Zakona o knjižničarstvu prinaša nekaj novih zakonskih rešitev, ki se merodajno dotikajo zlasti občin. Tako se spremembe v pomembnem delu nanašajo na pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti oziroma preverjanje njihove ustreznosti, strokovno izobrazbo in usposobljenost knjižničnih delavcev, predvsem pa novela na novo ureja šolske knjižnice, ki po novem niso več knjižnična javna služba, ampak sestavni del javne službe na področju vzgoje in izobraževanja. Nekatere manjše spremembe pa se nanašajo tudi na inšpekcijski nadzor in prekrške.

Na posvetu bodo spremembe predstavili predstavnika Ministrstva za kulturo mag. Tatjana Likar in Marjan Gujtman in predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen. Ob zaključku posveta pa bodo na razpolago tudi za vprašanja udeleženk in udeležencev. Posvet bo potekal predvidoma do 13.30 ure, s kratkim odmorom in pogostitvijo ob 11.45 uri.

Posvet je namenjen vsem slovenskim občinam, njihovim zaposlenim ter zaposlenim v občinskih javnih zavodih, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujete z določbami tega zakona. Udeležba je možna z izpolnjeno prijavnico na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do torka, 19.1.2016.

Vabilo, prijavnica


Nazadnje posodobljeno: