• Domov
  • Dogodki
  • Posvet o vzpostavitvi (med)občinskega pravobranilstva

četrtek 16.4.2015 ob 10:00 do 1:00

Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana

V Zakonu o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15, v nadaljevanju: ZUUJFO) so prenovljene normativne podlage za ustanovitev občinskega pravobranilstva (novi 50.c člen Zakona o lokalni samoupravi). Za lažjo ustanovitev občinskega pravobranilstva oziroma medobčinskega pravobranilstva Ministrstvo za javno upravo organizira strokovni posvet o normativnih podlagah za ustanovitev in delovanje občinskega pravobranilstva, ki bo v četrtek, 16. aprila 2015, z začetkom ob 10. uri v prostoru tiskovnega središča Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana (pritličje).

Na strokovnem posvetu bodo obravnavana naslednja vprašanja:

  • vsebina odloka o ustanovitvi občinskega oziroma medobčinskega pravobranilstva,
  • status vodje občinskega oziroma medobčinskega pravobranilstva in občinskega pravobranilca kot javnega uslužbenca ter umestitev teh delovnih mest v sistemizacijo delovnih mest,
  • pristojnosti in naloge vodje občinskega oziroma medobčinskega pravobranilstva in občinskega pravobranilca,
  • zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi,
  • spremembe in dopolnitve 142. in 146. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11 in 14/15 – ZUUJFO) – sodelovanje Ministrstva za pravosodje.

Prijavite se lahko na elektronski naslov: vesna.pest@gov.si s priloženim obrazcem.

 


Nazadnje posodobljeno: