• Domov
  • Dogodki
  • Posvet Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo

Sreda 6.7.2016 ob 10:00 do 1:00

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za javno finančno pravo, zanj mag. Aleksander Kupljenik, vas vabimo na posvet z naslovom OPREDELITEV RAZMERIJ MED OBČINAMI LASTNICAMI IN UPRAVLJAVCEM STORITVE OSKRBE S PITNO VODOki bo potekal v sredo, 6.7.2016, s pričetkom ob 10.00 uri, v sejni sobi MO Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota. 

Na posvetu bomo osvetlili ključne tematike v zvezi s podatki za izračun vodarine in omrežnine (ustreznost finančnega načrta izvajalca ali zakaj ni prilagoditev), poračun vodnih izgub v vodnem povračilu oz. preračun vodnega povračila za vodne izgube, stroški obnove in vzdrževanja priključkov ter števnina kot del omrežnine, izvajanje poračunov cen storitev in obračun prekomerne porabe pitne vode.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in oddelkov za gospodarske javne službe in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s cenami komunalnih storitev. Posvet bo trajal predvidoma 2 šolski uri s krajšim odmorom in pogostitvijo, po zaključenem vsebinskem delu pa je predviden čas za razpravo o konkretnih odprtih vprašanjih. Vabilo 

Prijave zbiramo najkasneje do 5.7.2016 na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, z izpolnjeno PRIJAVNICO.


Nazadnje posodobljeno: