• Domov
  • Dogodki
  • Postopki razlastitve in omejitev lastninske pravice v javno korist

četrtek 7.4.2022 ob 10:00 do 13:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Na občine se od leta 2013 stopnjuje pritisk, da se uredijo neurejena lastništva (predvsem cest), s tem pa se posledično stopnjuje pritisk na finančne zmogljivosti občin. Dodaten pritisk predstavlja Zakon o evidentiranju dejanske rabe javne cestne in železniške infrastrukture, v skladu s katerim so občine evidentirale dejansko rabo zemljišč na vseh javnih cestah. Na podlagi navedene evidence, je razvidno, koliko cest poteka po privatnih zemljiščih oziroma za koliko cest ni urejeno lastništvo. Tako bodo lastniki nepremičnin, na podlagi narejene evidence lahko sprožili postopke razlastninjenja na upravnih enotah, kar lahko pripelje do finančnega zloma občin.

4. odstavek 199. člena Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2) je omogočil začetek postopka razlastitve s strani lastnika zemljišča. Ob tem je v 192. členu ZUREP-2 navedeno, da se lastninska pravica lahko odvzame z odškodnino ali z nadomestilom v naravi. Razlastitev se tako opravi v postopki, v katerih se ugotavljajo zakonski pogoji (ali obstaja javna korist kot osnovni pogoj), prav tako se mora upoštevati načelo sorazmernosti.

Skupnost občin Slovenije organizira posvet na katerem bodo predavatelji predstavili ZUREP-2, kot splošni zakon o razlastitvi lastninske pravice v javno korist. Predstavljeni bodo pogoji pod katerimi je dopustna razlastitev oz. omejitev lastninske pravice. Na posvetu bosta župan in direktorica občinske uprave Občine Hoče-Slivnica predstavila izkušnje občine pri postopkih razlastitve, ter postopkih omejitve lastninske pravice (vpis nujne služnosti).

Vabilo in program posveta se nahaja na tej povezavi.

Prijavnica

Dogodek je že potekel.