• Domov
  • Dogodki
  • Posvet z naslovom: Poplave v Sloveniji – kako naprej

Petek 9.6.2017 ob 9:30 do 16:00

2 Kardoševa ulica, Murska Sobota, Slovenija
Dogodek je brezplačen

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje v okviru Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja organizira Posvet z naslovom: “Poplave v Sloveniji – kako naprej?”

Udeležba na posvetu je brezplačna.

Program posveta in vabilo  se nahaja tukaj.

PROGRAM (Petek, 9. junij 2017)
09:30–10:00 Prihod udeležencev
10:00–10:10 Uvodni pozdrav in nagovor
Ministrica Irena Majcen (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:10–10:20 Obvladovanje poplavne ogroženosti v Sloveniji – včeraj, danes, jutri
mag. Štravs Luka (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:20–10:40 Vrednotenje koristi protipoplavnih ukrepov
Špela Petelin (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:40–11:00 Portal eVode, vodni kataster in Atlas voda – brezplačen dostop do vseh podatkov s področja upravljanja z vodami
Tomaž Grilj (Ministrstvo za okolje in prostor), Primož Kogovšek (Agencija RS za okolje)
11:00–11:20 Skupni slovensko-hrvaški protipoplavni projekt FRISCO1
Barbara Potočnik, Maja Jelen (Ministrstvo za okolje in prostor)
11:20–11:40 Skupni slovensko-avstrijski protipoplavni projekt goMURra in pomen vzdrževalnih vodnogospodarskih del na porečju Mure
Anton Kustec (Direkcija RS za vode)

11:40–12:00 Razprava z udeleženci

12:00–13:00 Odmor s kavo in prigrizkom

13:00–13:30 Napovedovanje poplav v Sloveniji
dr. Sašo Petan (Agencija RS za okolje)
13:30–14:00 Priprava poplavnih kart v Sloveniji z vidika stroke – smo se kaj naučili?
mag. Rok Fazarinc (IZVO-R d.o.o.)
14:00–14:30 Visokovodni nasipi ob reki Dravi v Dogošah in Dupleku – od ideje do izvedbe v 20 letih
mag. Smiljan Juvan (VGB Maribor d.o.o.)
14:30–15:00 Protipoplavni ukrepi na porečju Savinje
Branko Skutnik (Hidrosvet d.o.o.)
15:00–16:00 Razprava z udeleženci

 


Nazadnje posodobljeno: