• Domov
  • Dogodki
  • Posvet za županje in župane – Občine prihodnosti

Torek 17.1.2017 ob 8:30 do 15:00

Kongresni center Brdo, Predoslje, Slovenia
Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Spoštovane županje, spoštovani župani,

na Skupnosti občin Slovenije z željo, da bi bilo leto 2017 kar najbolj sodelovalno in vključujoče, organiziramo za županje in župane, med različnimi ravnmi odločanja pa tudi sektorji, enodnevno druženje, ki bo potekalo 17. januarja 2017, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Na področju pristojnosti in nalog občin ter njihovega financiranja se dogajajo, pa tudi načrtujejo, številne pomembne novosti. Tako je na finančnem področju pred nami prehod iz zdajšnjega sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na sistem obdavčitve nepremičnin, novosti v zakonu o javnih financah v povezavi z že sprejetim zakonom o fiskalnem pravilu, … zato menimo, da je potreben razmislek o obstoječem sistemu financiranja občin (enotnost/različnost), razmislek o morda nujnih spremembah sistema financiranja občin v povezavi z uvedbo davka na nepremičnine in razmislek o možnosti uvedbe občinske urbane takse kot instrumenta vodenja razvojne politike v občinah. Prav tako se s svetlobno hitrostjo dogaja digitalna transformacija, ki zahteva tudi od občin znatno krepitev kompetenc zaposlenih, razmislek o reorganizaciji obstoječih poslovnih procesov, o uvajanju novih, inovativnih oblik upravljanja, naročanja, izvajanja in spremljanja učinkov.

K pogovoru in skupnemu razmisleku o naslovljenih izzivih smo povabili Ministrico za finance, Matejo Vraničar Erman in Ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, ki sta ob drugih vabljenih uglednih gostih povabilo sprejela, da skupaj z vami, županje in župani začrtamo najboljšo smer v prihodnost.

Program posveta za županje in župane, Občine prihodnosti

Vljudno vabljeni!

Prijavnica

Dogodek je že potekel.