• Domov
  • Dogodki
  • Posvetovalno srečanje – Aktivno in zdravo staranje

Sreda 10.2.2016 ob 9:00 do 1:00

1 Mestni trg, Ljubljana, Slovenija

V okviru projekta AHA.SI – Aktivno in zdravo staranje, v katerem Skupnost občin Slovenije sodeluje kot soorganizator dogodka, vabimo županje in župane k udeležbi. Posvetovalno srečanje bo potekalo v sredo, 10. 2. 2016 v prostorih Mestne občine Ljubljana (Mestni trg 1) s pričetkom ob 9.uri.

V Sloveniji se tako kot v drugih državah EU soočamo z izzivi hitro starajoče se družbe, zato potrebujemo primerne ukrepe za reševanje te problematike. Eno izmed ključnih področij je podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju ter dolgotrajna oskrba, v okviru katere imajo lokalna okolja izjemno pomembno vlogo.

V okviru projektnega delovnega sklopa o dolgotrajni oskrbi so na podlagi analize dobrih praks iz posameznih lokalnih okolij in številnih srečanj deležniki pripravili ustrezna priporočila glede zagotavljanja oskrbe za starejše v Sloveniji, za katere ocenjujejo, da jih je ob ustrezni angažiranosti vseh vključujočih deležnikov možno tudi realizirati. Zavedajo pa se, da je pri pripravi posameznih programov v lokalnih okoljih izjemno pomembna tudi ustrezna finančna podpora, zato bodo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za zdravje pripravili predstavitev organiziranosti koordinacije v predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi in možnosti pilotiranja različnih rešitev v okviru črpanja evropskih sredstev.

V primeru, da se županje in župani sami ne morete udeležiti srečanja, predlagamo, da se srečanja udeleži eden izmed predstavnikov vaše občine, ki aktivno sodeluje na področju priprave programov za starejše.

Za dodatne informacije so vam na voljo na elektronskem naslovu: janja.drole@ssz-slo.si oziroma na telefonski številki 01 520 80 00. Prosimo vas, da na omenjeni elektronski naslov potrdite udeležbo na srečanju, najkasneje do petka, 5 2. 2016.

Program posvetovalnega srečanja